• KYOCERA
  • SILAMPOS
  • ROMMELSBACHER
  • JAMIE OLIVER
  • BLOMUS
  • L'Atelier Du Vin
  • IVO Cutelarias
  • AdHoc
  • Vin Bouquet
  • David Mason Design
  • Innoliving

Правила за участие в „Национална кампания за здравословно готвене”

31 март 2015

1. Организатор на кампанията е „Ню Вижън Бутик” ЕООД с адрес: гр. София, Младост 4, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Кампанията (наречени по-долу Правила). Правилата на Кампанията ще бъдат валидни за периода, посочен в т.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата                      www.vip-giftshop.com.

2. Период на кампанията: 20.04 – 20.07.2015 г., включително. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Кампанията е отворена за всички физически лица.

4. Продукти, участващи в кампанията – съдове за готвене (тенджери и тигани) на фирмите SKK – Германия, Silampos – Португалия, AMT – Германия и Bisetti - Италия, налични в търговските обекти на Организатора през периода на кампанията.

5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

6. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.vip-giftshop.com за периода на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 02/ 962 86 86 или 0888 / 705 116.

7. Участвайки в тази Кампания, участниците приемат да се ангажират с настоящите Правила и да спазват техните условия.

Механизъм на кампанията

8. От 20.04.2015г. в търговските обекти на Организатора в цялата страна, участниците в Кампанията ще могат да предадат своите добре почистени съдове (тенджери или тигани с диаметър над 16 см, изработени от метал), ако тези съдове са стари, захабени, с корозирала повърхност, нащърбени краища, надраскана повърхност или друг дефект в резултат на употреба.

9. С предаването на съда си в търговски обект на Организатора, участникът се отказва от последващи претенции.

10. „Ню Вижън Бутик” ЕООД си запазва правото да откаже приемане на съд, който не е добре почистен или не отговаря на условията от т.8.

11. Срещу всеки върнат съд, участниците в Кампанията получават ваучер за отстъпка при пазаруване на стойност 20 или 25 лв. Стойността на ваучера се определя от размера на предадения съд, както следва: a. Съд (тенджера или тиган) с диаметър от 16 до 24 см се предава срещу ваучер за отстъпка при пазаруване на стойност 20 лв. b. Съд (тенджера или тиган) с диаметър от 26 см или повече се предава срещу ваучер за отстъпка при пазаруване на стойност 25 лв. c. Ваучерите могат да се използват във всички търговски обекти на Организатора (изброени по-долу), при покупка на обща стойност над 100 лв. на съдове за готвене и аксесоари. Общата стойност на покупката е сумата от актуалните цени на избраните артикули, като поне един от тях трябва да бъде съд за готвене – тенджера или тиган. d. При използване на ваучера за отстъпка, първите 500 клиенти ще получат подарък – нож за салата от Silampos. Това условие важи до изчерпване на количествата.

12. При предаване на съдове за рециклиране, служител в обекта на Организатора попълва два еднообразни екземпляра на ваучера за отстъпка – по един за участника и за Организатора.

13. Ваучерът следва да се пази от клиента и да се предаде в обект на Организатора при покупка на нови съдове, не по-късно от деветдесет дни от датата на издаването му.

14. Предоставените ваучери за пазаруване са еднократни и не могат да се осребряват и да се използват с натрупване.

15. Всеки ваучер има уникален номер и дата на издаване, за която се счита датата на предаване на съда от страна на клиента в обект на Организатора.

16. Всеки ваучер има срок на валидност – деветдесет дни от датата на издаване. Датата на валидност на ваучера може да е и след датата, посочена в т.2, т.е. и след приключване на „Националната кампания за здравословно готвене”.

Лични данни

17. Фирма „Ню Вижън Бутик” ЕООД декларира, че е регистриран администратор на лични данни по закона за защита на личните данни.

18. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

19. Включвайки се в настоящата кампания, участниците дават съгласието си да предоставят на „Ню Вижън Бутик” ЕООД доброволно личните си данни (имена, e-mail, телефон или други) за целите, свързани с участието в тази Кампания.

Обекти, в които се провежда кампанията:

1. Щанд New Vision Boutique, адрес: град София, ж.к. Младост-4, Околовръстен път, № 265, Хипермаркет Технополис;

2. Щанд New Vision Boutique, адрес: град София, ж.к. Люлин, бул. Царица Йоана, Хипермаркет Технополис;

3. Щанд New Vision Boutique, адрес: град София, бул. Ситняково, № 48, Хипермаркет Технополис в Serdika Center;

4. Щанд New Vision Boutique, адрес: град София, бул. Цариградско шосе, № 115, Хипермаркет Технополис в The Mall;

5. Щанд New Vision Boutique, адрес: град София, бул. Черни връх, № 100, Хипермаркет Технополис в Paradise Center;

6. Магазин COOK & HOME, адрес: град София, Околовръстен път №214, София Ринг МОЛ;

7. Магазин New Vision Boutique, адрес: град Варна, бул. Владислав Варненчик, №186, Mall Varna;

8. Щанд New Vision Boutique, адрес: град Варна, бул. Владислав Варненчик, № 277, Хипермаркет Технополис;

9. Магазин New Vision Boutique, адрес: град Пловдив, ул. Д-р Георги Странски, № 5, Mall Galeria Пловдив;

10. Щанд New Vision Boutique, адрес: град Пловдив, бул. Санкт Петербург, № 133, Хипермаркет Технополис;

11. Щанд New Vision Boutique, адрес: град Пазарджик, ул. Стефан Стамболов, № 13, Хипермаркет Технополис;

12. Магазин New Vision Boutique, адрес: град Бургас, ул. Транспортна, №50, Mall Burgas Plaza;

13. Щанд New Vision Boutique, адрес: град Бургас, к-с Славейков, № 94, Хипермаркет Технополис;

14. Магазин New Vision Boutique и VIP Style, адрес: град Стара Загора, бул. Никола Петков, № 52, Park Mall Стара Загора;

15. Щанд New Vision Boutique, адрес: град Стара Загора, бул. Никола Петков, № 50, Хипермаркет Технополис;

16. Магазин VIP Style, адрес: град София, ул. Г. С. Раковски, № 151;

17. Щанд VIP Style, адрес: град София, ж.к. Младост 4, бул. Околовръстен път, № 265, Хипермаркет Технополис;